Edunvalvonta

Paljon on muuttunut viimeisten vuosien varrella, eikä kaikkien uudistuksien merkitystä aina muista huomioida ajatellessaan omaa tulevaisuuttaan.

 • Nykypäivän pankkiasiat, kuten monet muutkin rutiininomaiset ja päivittäiset askareet vaativat nykyään henkilön tunnistautumisen ja tunnistamisen, jotta mitään voitaisiin tehdä ja tämä on meille itsestäänselvyys.
 • Mitä jos sattuu onnettomuus tai paha sairaus, eikä tätä tunnistautumista voisi enää tehdä? Se tarkoittaisi varsinkin laskujen, sopimusten ja raha-asioiden suhteen ongelmia.
 • Ratkaisuna on tehdä ajoissa edunvalvontavaltuutus, jolla varmistaa, että oli tilanne mikä tahansa, niin oma elämä jatkuu niin hyvin oman itsensä näköisenä kuin mahdollista, kertovat Juha-Pekka Karppinen ja Sami Halonen Lohjan Nordeasta.

Varautumisella raha-asiat sujuviksi

Kun varautuu etukäteen laatimalla edunvalvontavaltuutuksen, asiat saadaan hoidettua hyvin ja sujuvasti. Varsin usein kuitenkin havahdutaan vasta liian myöhään, kun oma oikeustoimikyky ei enää riitä edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

 • Jos valtuutusta ei ole tehty niin edunvalvojaksi nimitetään virkamies, joka viransa puolesta tekee tarvittavat päätökset.
 • Jos taasen asiakas on varautunut, on hän itse saanut valita kuka hänen asioitaan hoitaa tällaisissa tapauksissa. Usein myös edunvalvontavaltuutukseen listataan useampi henkilö, kertoo Karppinen.
 • Kun edunvalvontaa hoitaa ihmisen tuttu luottohenkilö on todennäköisempää, että henkilön elämä jatkuu edunvalvonnankin aikana mahdollisimman samanlaisena kuin aiemmin.
 • Kun edunvalvontavaltuutus tehdään ajoissa ja henkilö voi vielä itse määritellä, kuka ja millä tavalla hänen raha-asioitaan hoidetaan siinä vaiheessa, kun hän ei enää itse pysty sitä tekemään, tällöin varmistetaan omannäköisen elämän jatkuminen.

Edunvalvontavaltakirja

Mitä: Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan Edunvalvontavaltakirjan nojalla valtuutettu toimii valtuuttajan puolesta omaisuutta koskevissa asioissa, taloudellisissa asioissa ja henkilöä koskevissa asioissa. Valtuuttaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön.

Miten: Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Valtuutetun/valtuutettujen täytyy suostua valtuutetun tehtävään. Kysyminen riittää. Maistraatin täytyy vahvistaa edunvalvontavaltakirja, jotta se astuisi voimaan. Edunvalvontavaltakirja astuu voimaan siinä tapauksessa että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Lääkärinlausunto.

Esimerkkejä miksi kannattaa tehdä:

 1. Tekemällä edunvalvontavaltakirjan henkilö voi itse valita haluamansa henkilön asioiden hoitajaksi.
 2. Edunvalvontavaltakirjan vahvistaminen maistraatissa on nopeampi kuin edunvalvojan hakeminen maistraatin kautta
 3. Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä itselle tärkeistä asioista / toimintatavoista. Edunvalvontavaltakirja on joustavampi järjestää asioiden hoito.

Henkilökohtainen suunnitelma

On sitten kyse edunvalvonnasta tai testamentista, niin jokainen asiakirja ja sopimus on henkilökohtainen ja siksi aina erilainen.

 • Internetissä on paljon hyviä pohjamalleja, mutta en välttämättä suosittelisi pelkästään niiden käyttöä, miettii Karppinen.
 • Jokaisella henkilöllä on oma historiansa, perhesuhteet ja toiveet ja niiden kertominen ja kirjoittaminen juuri oikean muotoisena asiakirjoihin on tärkeätä, jotta lopputulos olisi sitä mitä on tarkoitettu.
 • Meillä palvelu lähtee henkilökohtaisesta tapaamisesta, missä kartoitetaan tilanne ja tavoitteet. Pystymme ratkaisemaan monimutkaisetkin tilanteet ja löytämään sopivan ilmaisutavan, lupaa Karppinen. Varsinkin testamenteissa on kirjoitusmuodolla suuri merkitys ja väärin tehty testamentti on helppo oikeudessa kumota.

Testamentti - viimeinen tahdonilmaus

Viimeisen tahdon laatiminen kannattaa, sillä hyvin laadittu testamentti auttaa verosuunnittelussa ja helpottaa omaisuuden jakamista. Testamentilla määrätään, miten oma perintö jakautuu. Ilman testamenttia omaisuus jaetaan perintökaaren mukaisessa järjestyksessä, mikä ei ole aina mielekästä verosuunnittelun tai omaisuudenjaon kannalta.

 • Moni saattaa ajatella, ettei tarvitse testamenttia vielä tai kuvittelee laativansa sen joskus tulevaisuudessa.

Hyvin tehty testamentti ehkäiseen riitoja

 • Varsinkin tilanne, jossa henkilöllä ei ole perillisiä, mutta hän haluaisi jättää perinnön esimerkiksi hyväntekeväisyyteen- ainoa mahdollisuus on tehdä testamentti. Ilman testamenttia omaisuus menisi valtiolle.
 • Perintöön ja sen järjestykseen liittyy paljon erilaisia asioita ja jokainen tilanne on erilainen, siksi kannattaa kuluttaa hetki keskusteluun ja suunnitella etukäteen, kertoo Karppinen.
 • Kun testamentti tehdään kaiken sääntöjen mukaan ja asiantuntijan avustuksella, otetaan kaikki asiat huomioon ja riidan riskit minimoidaan.
 • Testamenttiin voi liittää avio-oikeuden poissulkevia määräyksiä, jolloin esimerkiksi testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole oikeutta perintöön. Tällöin kesämökki tai muu omaisuus ei siirry perillisen puolisolle ja erillisillä legaattimääräyksillä voi puolestaan määrätä esineitä eri perijöille, listaa Karppinen.
 • Esimerkiksi ilman testamenttia avopuolisolla ei ole mitään turvaa jäädä avopuolisonsa omistamaan kotiin, vaan se kuuluu aina perikunnalle, eikä avopuoliso ole kuolinperän osakas.

Testamentti ja verot

Verosuunnittelun kannalta on suositeltavaa lisätä testamenttiin määräyksiä, jotka mahdollistavat testamenttisannon osittaisen luopumisen verotuksellisesti järkevästi.

 • Testamentiin liittyy paljon sellaisia asioita, joita ei itse tule vältttämättä ajatelleeksi ja siksi on hyvä käyttää asiantuntijaa.

Viimeinen testamentti on viimeinen tahto

Henkilöllä voi olla useampi testamentti ja sen tuorein on se viimeinen tahto ja pätevä testamentti.

Paras mahdollinen ratkaisu

 • Oli asia testamentti tai edunvalvonta, henkilökohtainen pankkineuvoja varmistaa, että asiakas saa parhaan mahdollisen ratkaisun, joka sopii juuri hänen tilanteeseen.